Styrelse

Titel Namn Ort E-post
Ordförande Göran Abrahamsson Stockholm goran.abraham@telia.com
Vice ordförande Fredrik Melin Västerås fredrik-melin@hotmail.com
Kassör Kristina Dieden Kinna kristina.dieden@hotmail.com
Sekreterare Carl Barke Borgholm carl.barke@tele2.se
Ledamot Christian Hidén Säffle christian@hiden.se
Ledamot Karin Stiernblad Lund karin.stiernblad@svalof.se
Ledamot Nina Nilsson Ljungbyholm nina.nilsson@yahoo.com
Ledamot Anna Kajson Skurup anna@kajson.se
Valberedningens  ordförande Maria Bohr-Frank Eslöv frank@remmarlov.se
Valberedningens viceordförande Johan Lind Enköping johan.lind@lundbygard.se
Revisorer Anna Ransholm Glemmingebro Skicka epost till Anders Carlsson
Revisorer Lars Björnberg Laholm Skicka epost till Henrik Wöhlecke
Revisorssuppleant Katarina Eningsjö Enköping Skicka epost till Lars Björnberg
Revisorssuppleant Olof Lindström Nälden Skicka epost till Olof Lindström

 

Område Verksamhet Ansvarig
Kansli och medlemsregister Medlemsfrågor, adressändringar Anita Johnsson
Tidningen Lantmästaren Ansvarig utgivare Christian Hidén
  Redaktör Agneta Lilliehöök
  Annonsförsäljare Göran Månsson
Utbildningen/SLU Lantmästarprogrammets anpassning efter marknadens krav Anna, Karin
  Marknadsföra Lantmästarutbildningen Karin
  Fördjupa samarbetet med Alnarps ledning Göran
  Kompetens Centrum Företagsledning KCF Anna, Christian
  Partnerskap Alnarp Karin, Anna
Varumärkesprofilering Aktivt profilera varumärket Lantmästare Styrelsen
  Utveckla och marknadsföra Årets Lantmästare Göran
Medlemsvård Aktivt verka för ökat antal medlemmar i förbundet Styrelsen, Anita
  Verka för god dialog med klubbar och ambassadörer Carl, Nina
Kåren Fördjupa samarbetet med kåren Nina, Agneta
  Studentboende på Alnarp Fredrik & Göran
Kommunikation Tidningen Lantmästaren Agneta
  Hemsida & Sociala media Nina
  Styrelsens protokoll Carl
Ekonomi Förvaltning av ekonomin Kristina
  Placeringsutskott Kristina, Christian & Fredrik
Arrangemang Lantmästarhelg/Förbundsstämma Göran, Agneta
  Bokning av logi och möten

Karin

 
facebook Tipsa en vän via Epost Skriv ut